Skip to main content

Ateş Alpar (d. 1988, Mardin-Nusaybin)

Görüntüleri gerçek ve metaforik anlamıyla ayrıntılı ve titiz bir şekilde izleyiciye aktaran Ateş Alpar, göç, sınır, güvenlik araçları, kültürel tahribat/kolonyal politikalar, kimlik akışkanlığı, queer gibi konuları merkeze alarak video, performans, mekâna özgü yerleştirmeler, basılı medya ve fotoğraf olmak üzere geniş bir üretim yelpazesiyle çalışmaktadır. Sanat pratiğinin temelinde tarihin muğlaklığı ve bellek kavramı merkezi bir rol oynar. Alpar’ın çalışmaları yıllara yayılan uzun soluklu projelerden oluşur. Üzerinde çalıştığı temaları zamana yayan Alpar, gözlemlerini farklı zaman dilimlerinde geçtiği güzergâhlardan edindiği deneyimlerden süzerek aktarır. Müşterek düşünme pratiklerini de üretim sürecine dahil eden sanatçı deneyimlerini kamusallaştırır; diyalogları teşvik eder. Tarihi parçalara ayıran ve yeniden birleştiren detaycı yaklaşımı geçmiş-şimdi-gelecek arasında köprü kurulmasına; toplumsal ve kültürel değişim süreçlerinin zikzaklı izlerinin takip edilmesine olanak sağlar; karşı-hafıza ve karşı-arşivin inşasına zemin hazırlar.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katılan Alpar, Mardin, Adana ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.